设为首页 - 加入收藏   
您的当前位置:首页 > ความบันเทิง > 【ตาราง แทง บอล ยูโร⏩【v52dd.com】⏪】slot aliens v52dd.comก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง MASTER ขายไอพีโอ 65 ล้านหุ้น เทรด mai เสริมแกร่งธุรกิจศัลยกรรม 正文

【ตาราง แทง บอล ยูโร⏩【v52dd.com】⏪】slot aliens v52dd.comก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง MASTER ขายไอพีโอ 65 ล้านหุ้น เทรด mai เสริมแกร่งธุรกิจศัลยกรรม

来源:88pg slot 编辑:ความบันเทิง 时间:2023-01-30 05:46:37
นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ของ บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)หรือ MASTER เปิดเผยว่า ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ MASTER เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน 2565

กลตนับหนึ่งไฟลิ่งMASTERขายไอพีโอล้านหุ้นเทรดmaiเสริมแกร่งธุรกิจศัลยกรรม

โดย MASTER ได้ยื่นเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนรวมไม่เกิน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 27.08% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ ประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 20.83% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย In Glory Investments Limited ไม่เกิน 15,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 6.25% ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจบริการ

กลตนับหนึ่งไฟลิ่งMASTERขายไอพีโอล้านหุ้นเทรดmaiเสริมแกร่งธุรกิจศัลยกรรม

ทั้งนี้ MASTER เป็นผู้ประกอบการกิจการสถานพยาบาลด้านศัลยกรรมความงามครบวงจรภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช” ซึ่งก่อตั้งโดยนายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ให้บริการด้านการศัลยกรรมครบวงจรโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านการศัลยกรรม อาทิเช่น ศัลยกรรมเสริมจมูก ศัลยกรรมยกคิ้วและกรอบหน้า ศัลยกรรมหน้าอก ศัลยกรรมดูดไขมันปรับรูปร่าง ศัลยกรรมตา ศัลยกรรมปรับโครงสร้างรูปหน้า เป็นต้น รวมถึงการปลูกผม ดูแลเส้นผม และให้บริการดูแลผิวพรรณและเลเซอร์ ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐานระดับสากล โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 โรงพยาบาลมาสเตอร์พีชมีแพทย์ 41 ท่าน บุคลากร 533 คน และพื้นที่ให้บริการ 4,267 ตารางเมตร

กลตนับหนึ่งไฟลิ่งMASTERขายไอพีโอล้านหุ้นเทรดmaiเสริมแกร่งธุรกิจศัลยกรรม

ด้าน นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MASTER โรงพยาบาลด้านศัลยกรรมเสริมความงาม ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช “Masterpiece Hospital” เปิดเผยว่า แผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กร อีกทั้งการระดมทุนในครั้งนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดความสำเร็จของ MASTER อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งสู่การเป็น “ผู้นำศัลยกรรมเสริมความงามครบวงจรของไทย” เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

กลตนับหนึ่งไฟลิ่งMASTERขายไอพีโอล้านหุ้นเทรดmaiเสริมแกร่งธุรกิจศัลยกรรม

สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการปรับปรุงอาคารและห้องผ่าตัดบนพื้นที่โรงพยาบาลเดิม รวมถึงจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการศัลยกรรม (Surgery) การปลูกผมและดูแลเส้นผม (Hair) และบริการดูแลผิวพรรณและเลเซอร์ (Skin), ปรับปรุงอาคารเงินลงทุนสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร เพื่อขยายพื้นที่ศูนย์บริการ เช่น ศูนย์ดูแลเส้นผม ศูนย์ดูดไขมัน ศูนย์ตา และศูนย์สุขภาพชาย เป็นต้น รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก และสำนักงาน รวมถึงใช้ระดมทุน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน สอดคล้องกับแผนการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต

กลตนับหนึ่งไฟลิ่งMASTERขายไอพีโอล้านหุ้นเทรดmaiเสริมแกร่งธุรกิจศัลยกรรม
最新文章
热门文章

0.155s , 23314.96875 kb

Copyright © 2023 Powered by 【ตาราง แทง บอล ยูโร⏩【v52dd.com】⏪】slot aliens v52dd.comก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง MASTER ขายไอพีโอ 65 ล้านหุ้น เทรด mai เสริมแกร่งธุรกิจศัลยกรรม,88pg slot  

sitemap

Top